Steelgreen

Нашият ангажимент за прозрачност и устойчивост.

Нашият ангажимент за прозрачност и устойчивост.

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век. За да ограничим възможните последици, всички ние сме призовани да намалим своите емисии. Но ако желаете да намалите въглеродния си отпечатък, първо трябва да знаете колко голям е той. Ето защо през 2021 г. решихме да сертифицираме своя корпоративен въглероден отпечатък в съответствие с ISO 14064-1. Сега той се изчислява и сертифицира ежегодно, за да се документира нашият напредък. И сега правим следващата стъпка със Steelgreen® от Frankstahl: Steelgreen® изчислява въглеродния отпечатък, изразен като еквивалент на въглероден диоксид (CO2eq), за всяка отделна поръчка в реално време и го представя по прозрачен и разбираем начин.

Steelgreen® Системата за проследяване на CO2 от Frankstahl.

От добиването на суровините до производството и доставката на стомана - алгоритъмът Steelgreen® регистрира емисиите на еквиваленти на въглероден диоксид (CO2eq) на почти всички продукти, които продаваме, така че можем да я покажем още на етапа на офертата и потвърждаването на поръчката. По този начин Steelgreen® помага на нашите клиенти да следят постоянно въглеродния отпечатък (CO2eq) на своите поръчки. Това е уникално в цялата индустрия и поставя нови стандарти.

Сертифициран от TÜV Австрия.

Алгоритъмът Steelgreen® е тестван от TÜV Австрия и е сертифициран в съответствие с ISO 14067. Всеки клиент получава от нас сертификат заедно с доставката си, който прецизно картографира и потвърждава въглеродния отпечатък (изразен в еквиваленти на въглероден диоксид CO2eq) на цялата доставка.

Даваме добър пример.

Със Steelgreen® ние даваме силен тласък на търговията със стомана. Искаме да повишим осведомеността и да поемем отговорност. Ето защо предприемаме различни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък (изразен в еквиваленти на въглероден диоксид) по цялата верига на доставки: От внедряването на нови технологии и енергоспестяващи концепции до избора на нашите продукти и доставчици.

Стомана с намалено съдържание на CO2: Поръчайте сега!

Желаете ли активно да намалите своя въглероден отпечатък (CO2eq) и да купувате стомана с намалено съдържание на CO2? При желание от Ваша страна можем да Ви доставим стоманени продукти с ниско ниво на въглеродни емисии. Просто ни изпратете имейл с вашето запитване на адрес steelgreen@frankstahl.com - ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.